mdm

 

Kupno pierwszego własnego mieszkania to przełomowy moment w życiu młodego człowieka. I niemały wysiłek. Od stycznia 2014 roku może być łatwiej, bo państwo dofinansuje wkład własny oraz część kredytu hipotecznego. Żeby jednak skorzystać z programu "Mieszkanie dla młodych", trzeba spełnić kilka warunków.

MŁODZI

  • Podstawowym warunkiem jest wiek. Trzeba mieć mniej niż 35 lat. Jeśli o dopłatę starają się wspólnie dwie osoby, pod uwagę brana jest metryka młodszej z nich.
  • Z programu skorzystają małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz tak zwani single. Im liczniejsza jest młoda rodzina, tym dopłata może być wyższa.
  • I jeszcze jedno: osoby występujące o dopłatę nie mogą być w tym momencie - ani wcześniej - właścicielem innego mieszkania ani domu.

 

MIESZKANIE

  • Dopłatę w ramach programu można otrzymać, jeśli kupuje się od dewelopera nowe mieszkanie o powierzchni do 75 metrów kwadratowych albo dom nie większy nić 100 metrów kwadratowych. Przy czym pomoc państwa dotyczy 50 metrów kwadratowych.
  • Limity te są większe w przypadku rodzin wielodzietnych. Jeśli kupujący ma co najmniej trójkę dzieci, wynoszą one odpowiednio: 85 i 110 metrów kwadratowych.
  • Obowiązują również limity cenowe za metr kwadratowy mieszkania, które można objąć programem. Są one publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

KREDYT

  • Program zakłada, że dopłatę otrzymają młodzi, którzy zaciągną kredyt mieszkaniowy na 15 lat lub dłużej i na co najmniej połowę ceny mieszkania.
  • Oznacza to, że wsparcie rządowe zmniejsza wartość zaciąganego kredytu. Tym samym poprawia się tak zwana zdolność kredytowa nawet młodych osób, które dopiero zaczynają dorosłe życie.

 

DOPŁATY

  • Jednorazowo małżeństwa i osoby samotne mogą otrzymać dopłatę w wysokości 10 procent wartości mieszkania. Otrzymają więcej, bo 15 procent, jeśli mają co najmniej jedno dziecko.
  • Mogą też uzyskać dodatkowe 5 procent na przedterminową spłatę części kapitału, jeśli w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się im się trzecie bądź kolejne dziecko.


Program "Mieszkanie dla młodych" ma obowiązywać do 2018 roku. Potem, w zależności od efektów, może zostać przedłużony na kolejne lata. Zdaniem ekspertów Gdańsk jest jednym z tych miast, w których najłatwiej będzie można otrzymać rządową dopłatę.